S Z É C H E N Y I   D Í J A S O K

Iskolánkban 2005-2006. tanévtől a ballagó 8. évfolyamos diákjaink közül azokat a kiemelkedő tanulmányi

eredményt elérő nebulókat, akik a 8 éven át kitűnő bizonyítványt  szereztek, Széchenyi - emléplakettel

jutalmazzuk.