Gyimóthy Gábor költő előadása a  Magyar Nelv Napja alkalmából!

 

Egy 2011. szeptember 26-án hozott rendelet alapján a A MAGYAR NYELV NAPJA  november 13-a lett. November 13. – amely a magyart államnyelvvé tevő törvény 1844-es elfogadásának időpontja – alkalmat ad az oktatási, a tudományos és a kulturális intézményeknek, a médiának, az anyanyelvápolással foglalkozó civil szervezeteknek, közösségeknek a magyar nyelv közös megünneplésére, a hagyományőrzéssel, a nyelvvédelemmel és -fejlesztéssel kapcsolatos tudásuk és szándékaik megjelenítésére, kezdeményezések elindítására. A jeles napról iskolánkban is megemlékeztünk november 9-én pénteken Gyimóthy Gábor svájban élő költő, író nyelművelő előadásában, melyet felső tagozatos diákjaink részére tartott a Tornacsarnokban.  Az esemény meghívott vendégeként jelenlétével a település Oktatási- Kultúris – és Sportbizottságának Elnöke Dombi Nándor is megtisztelte diákjainkat, pedagógusainkat.

A költő, műfordító, természettudós, feltaláló, ipari formatervező 1956-ban disszidált Ausztriába, majd onnan települt Svájcba. A kiváló humorú irodalmár a magyar mellett anyanyelvi szinten beszél németül, folyékonyan angolul, jól olvas és társalog franciául, még iskolás évei alatt megtanult latinul és oroszul, később olaszul, spanyolul és japánul is. Szerelme a magyar nyelv iránt azonban örökérvényű, hiszen verseiben vissza-visszatérő motívum anyanyelvének dicsérete.
Vidám szójátékait kötetbe gyűjtötte, a műfajilag és nyelvfordulatokban gazdag, változatos gyűjtemény a szerző alapos műveltségéről, sziporkázó szellemességéről tanúskodik. A magyar nyelv különlegességét Nyelvlecke című költeményében fejezi ki a legtalálóbban, amikor a megy szó jelentését annak 75 rokon értelmű megfelelőjével írja le.

 

Gyimóthy Gáborlegismertebb művei: Tillárom versek, Van egy madár, Hét és hó, Szerelem a szavakat, Mar-has-ág, Örök szerelmem, A kacsalábon forgó vár. Fordításai közül kiemelkedik Wilhelm Busch híressé vált Max és Móricz című sok nyelven kiadott klasszikus német, hét csínyből álló története, amelyekben a két szörnyű gyerek mindenkit több soron rászed.

A papírgyűjtés végeredménye

 

Az október 27-én lezajló papírgyűjtésünk végeredményeként, mint ahogy már előző cikkünkben említettük összesen 317 mázsa papírt gyűjtöttek össze diákjaink. Az osztályonkénti versenyben az alábbi eredmény született: